X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

100 روز در سیاست خارجی

1393/10/16 ساعت 08:24 ب.ظ

شاید یکی از پرمشغله ترین آدم در رسانه ها باشم. به همین دلیل لیستی درست کرده ام و از فهرست خود متاسفانه خیلی ها را بر داشته ام اما بازهم زیاد است. هرجا بروم مرا بنام صدا می کنند و بخوبی می شناسد روزی در کنار خیابان منتظر موتر بودم چند موتر از گروهای مختلف تعارف کردند و گفتند بفرمایید کجا می روید. تلفن را که نپرسید هروز زنگ و برای گفتگو دعوت می کنند . دوستم می گوید عجب برای خودت کار و گرفتاری پیدا کرده ای چاره نیست یا تلفنم را خاموش و بکسی جواب ندهم و یا هم به همین منوال ادامه دهم. برخی از رسانه ها می گویند چطور دعوت مارا قبول نمی کنید و با ما در میز گفتگو نمی یایید درحالیکه دیشب در فلان رسانه بودید این حرف شان درست است.
امروز هم در طلوع دعوت بودم موضوع گفتگو صد روز نخست در سیاست خارجی حکومت وحدت ملی اعلام شد معاون سخنگوی وزارت خارجه همراه من در میز شرکت داشت. مجری تلویزیون پرسشهایش را راجع به سیاست خارجی طرح کرد و ازدست آوردهای سیاست خارجی حکومت وحدت ملی می پرسید که در این نوشته به آن می دازیم
مجری : در این صد روز چه گذشت حکومت وحدت ملی چه دست آوردهای داشت؟
محمد ناطقی : تشکر، صد روز از تشکیل حکومت وحدت ملی گذشت. رسانه های داخلی و خارجی در مورد دست آوردهای صدروز بحثهای زیادی را طرح کرده اند. بحث از دست آوردهای صد روز در ساحت خارجی هست. من البته باور دارم که حکومت در این زمینه دست آوردهای مهمی را داشته است و لی به دلیل ناکامی در ساحت داخلی که مهم ترین آن کابینه می باشد و یا مساله امنیتی که متاسفانه خیلی خراب است و همین طور بی کاری سردرگمی و ارهم در همی اداره دولتی و.. از جمله چالش های هست که موفقیت های سیاست خارجی حکومت و دست آوردهای آن را تحت تاثیر قرار داده است. مشکلات داخلی در حدی جدی است که مردم دست آوردهای سیاست خارجی را نمی دانند.
مجری: لطفا به آن دست آوردها اشاره نمایید حکومت وحدت ملی در طی 100روز چه کرد و دست آوردهای آن چیست؟
محمد ناطقی : اجازه دهید حداقل به پنج عرصه بعنوان دست آورد اشاره نمایم. و هریک از این دست آوردها نقش خوبی در مناسبات و سیاست خارجی ما دارد. اولین دست آورد امضای پیمان امنیتی است. حکومت قبلی آن را امضاء نمی کرد درحالی که همه مناسبات افغانستان با جامعه جهانی به آن گره خورده بود اگر این سند امضاء نمی شد، افغانستان هیچ رابطه ای با جامعه جهانی نداشت. بخوبی می دانیم که تنهای و انزوا افغانستان خواست دشمنان افغانستان هست .حکومت قبلی مارا به چنین پرتگاهی رسانده بود. امضای پیمان به نفع مردم افغانستان است درحال حاضر مناسبات افغانستان با جامعه جهانی و کشورهای منطقه بسیار دوستانه است و این دست آورد مهم درسیاست خارجی است. 
مولفه دوم در سیاست خارجی مساله تنش زدایی است. این موضوع اهمیت زیادی دارد به نظر من تنش زدایی با پاکستان اهمیت آن کم تر از سند بی. اس. ای. نیست. شما می بینید که درحال حاضر روابط کابل با اسلام آباد از هرزمانی بهتر شده است. شکی نیست که ریشه کن کردن تروریزم و یگانه راه آن همین همکاری صادقانه حکومتها است. مادر صورتی از دست تروریست خلاص می شویم که کشورهای منطقه بخصوص افغانستان و پاکستان باهم هکاری داشته باشند و این همکاری با تنش زدایی امکان دارد البته تنش زدایی کاری نیست که در یک ماه و یا ششماه بدست آید ولی گامهای که در این مورد حکومت وحدت ملی برداشته ، مهم است.
مساله سوم در سیاست خارجی حکومت وحدت ملی ، همکاریهای امنیتی و منطقه ای است. این مو ضوع در کنار دو مساله که به آن اشاره کردم اهمیت زیادی دارد. پیمان امنیتی و موضوع تنش زدایی در جوار همکاریهای منطقه ای به سود افغانستان دربعد سیاست خارجی است. رهبران حکومت وحدت ملی دراین جهت گامهای خوبی برداشته اند. نشست شانگهای در چین و قزاقستان متمرکز روی همکاریهای امنیتی و منطقه ای بود مجموع کشورهای عضو تاکید کرد ند که با افغانستان درمبارزه با تروریزم همکاری می کنند آنها تماماً از پاکستان خواستند که در مبارزه با تروریزم همکار افغانستان باشد و این مساله اهمیت زیادی برای افغانستان دارد. همکاری های منطقه ای و پروسه استانبول برای امنیت افغانستان بسیار مهم است و این تعهدات راکشورهای منطقه در نشست شانگهای به افغانستان داده اند و این دست آورد کلان برای افغانستان در سیاست خارجی می باشد. 
مجری: شما به نکاتی مهمی اشاره داشتید. پیمان امنیتی، تنش زدایی، همکاریهای منطقه ای ازنکاتی بود که به آن اشاره کردید گذشته ازاین موضوعات دیگر دست آوردهای حکومت وحدت ملی در بعد سیاست خارجی چه بوده است.؟
محمد ناطقی : درطی صد روز نخست می توان به دست آوردهای دیگری نیز اشاره کرد. سفر معاون ریاست اجرایی درایران همراه با دست آوردهای زیادی همراه شد. شما می دانید که مهلت اقامت چهارصد پنجاه هزار مهاجر در ایران به پایان رسیده بود. استاد محقق در این سفر از مقامات ایران خواست که اقامت پناهندگان را برای مدت دیگر تمدید نمایند خوشبختانه این کار صورت گرفت. گذشته از این هزینه های تحصیلی دانش آموزان که بارسنگینی به دوش خانواده های مهاجرین بود، نیز برداشته شد و همینگونه مساله بورسها ی تحصیلی از جمله دست آوردهای سفر استاد محقق معاون ریاست اجرایی درایران دانسته می شود. سفرهای رییس جمهور غنی و رییس اجرایی به لندن و بروکسیل توام با دست آورد بود. البته این نکته را باید توضیح دهم که ماهیت سفرها متنوع است این طور نیست که درهمه نشست ها تنها یک موضوع طرح شده است. در هرنشستی موضوع خاصی اهمیت داشت و روی آن تاکید شده است. مثلا در ایران عمده ترین مساله بحثهای مهاجرین بود. در نشست شانگهای موضوع همکاری های منطقه ای اهمیت داشت و در مذاکرات دو جانبه افغانستان و چین مسائل بازسازی، تجارت ، سرمایه گذاری ، بورس تحصیلی طرح و طرفین به توافقات خوبی دست یافتند.اما درمناسبات چند جانبه، اصلی ترین موضوع همکاریهای منطقه ای در مقابله با تروریسم بگونه که اشاره کردم مورد گفتگو قرار گرفت و کشورهای عضو گروه شانگهای به افغانستان تعهد همکاری در عرصه های گوناگون ازجمله مبارزه با تروریسم را داد و این دست آورد کلان برای سیاست خارجی افغانستان می باشد.
در پایان به دست آوردهای لندن و بروکسیل نیز باید اشاره کنم. درلندن جامعه جهانی به افغانستان تعهد ات توکیو را تجدید کرد البته تعهدات دوجانبه است جاده افغانستان با جامعه جهانی یک طرفه نیست. به این معنا که افغانستان نیزدرقبال کمکهای خارجی تعهداتی دارد ازجمله تعهدات، حکومت داری خوب و مبارزه با فساد است.عملی و اجرایی شدن توافقات و تعهدات توکیو برای افغانستان اهمیت حیاتی دارد. و این تعهدات به افغانستان درلندن داده شد.دربروکسیل که ماهیت نشست امنیتی و نظامی بود بازهم رهبران ناتو، تعهدات شان را براساس فیصله های شیکاگو و بروکسیل به نىروهاى امنیتی افغانستان اعلام داشتند. اینها دست آوردهای سیاست خارجی حکومت وحدت ملی درطی 100 روز نخست"بود که به گونه گذرا به آن اشاره داشتم. در پایان تاکید می کنم که متاسفانه به دلیل ناکامی در بعد داخلی دست آوردهای خارجی را کسی نمی بیند. در عرصه داخلی حکومت وحدت ملی تا کنون موفق نبود و به همین دلیل است که میزان محبوبیت رهبران حکومت وحدت ملی پایین آمده است. مردم آب و نان می خواهند که نیست قبول نماییم که مردم گرسنه اند کار وجود ندارد. امنیت در همه جا و در کابل خوب نیست.صد روز گذشت اما خبری ازتشکیل کابینه نیست. با ناکامی های داخلی، مردم حق دارند که دست آوردهای خارجی را نبینند. هرچه که درخارج و داخل روی دهد باید روی زندگی مردم تاثیر ملموس داشته باشد در غیر آن ما هرآنچه برشمردیم دست آورد است ولی برای مردم چیزی نیست.

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo