X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

طالبان تروریست نستند

1393/11/12 ساعت 02:09 ب.ظ

 

طالبان تروریست نستند

این مطلب را سخنگوی کاخ سفید گفته است و پیش ازآن هم آقای جوب آیدین مشاور رییس جمهوراوباما نیزاعلام کرده بود که " طالبان الزاما دشمن آمریکا نیست" درحال حاضر پایگاه گوانتوناما، نیز درحال بسته شدن قراردارد و تعداد زیادی ازطالبان افغانستان از این مرکز، آزادشده اند. دراین مورد تلویزیون جهانی آریانا نیوز گفتگوی ویژه ای با محمد ناطقی دپلمات و کارشناس مسایل سیاسی دارد. نکات مهم و جزئیات بشتری را که " شبکه جهانی آریانا نیوز" با ایشان به بحث و بررسی گرفته است را باهم می خوانیم.

مجری برنامه : طالبان تروریست نیست یعنی چه ؟

محمد ناطقی : با تشکر و سلام حضور بینندگان گرامی. همین دیروز سخنگوی کاخ سفید درمورد طالبان افغانستان به همین مطلب اشاره داشت و گفت: که طالبان را گروه شورشی می دانیم و طالبان تروریست نیست. البته همان گونه که اشاره شد این موضوع تازه ای نیست که آمریکاییها درمورد طالبان گفته اند. آقای جوب آیدن درسال 2013 به این موضو ع اشاره داشت و قتی از وی نظر آمریکا در مورد طا لبان افغانستان پرسیده می شود وی می گوید: که طالبان افغانستان الزاما دشمن آمریکا گفته نمی شود. اما اینکه این پرسش چه گونه جواب داده می شود که پس چرا برای 13 سال درافغانستان جنگ و هزینه های سنگینی آن را تحمل کردید؟ و با طالبان افغانستان در افغانستان جنگ کردید. آمریکا هزینه های بسیار سنگینی درجنگ با طالبان افغانستان را متحمل شد آمریکا و غرب بالای سه هزار کشته و هزاران زخمی و چیزی درحدود یک تریلیون دالر درجنگ افغانستان و درنبرد با طالبان هزینه کرد. جنگ غرب و ناتو دراین کشور باطالبان بود و با کسی دیگری جنگ نداشت و شاید گفته شود که درمواردی با حزب اسلامی به رهبری حکمتیارجنگ صورت گرفته باشد.

برای توضیح این مطلب باید عرض نمایم که اصولا تعریفی که آمریکا ازتروریست دارد و درست براساس همین تعریف است که طالبان را از لیست تروریستها کشیده است. آنها این گونه تعریف کرده که طالبان که با گروه القاعده ارتباط داشته باشد و یا مثلا با داعش که حالا موضوع آن طرح شده است و یا گروهای تروریستی پاکستان مثل لشکرطیبه و جندالله و شاید هم گروه جهنگ گوی این مجموعه به دلیل ارتباط و وا بستگی به گروه القاعده ، تروریست هستند و درست از همین نقطه نظرگفته است که " گروه حقانی" تروریست است دلیل آن دریک چیز خلاصه می شود و آن ارتباط شبکه حقانی با گروه القاعده است و لذا می بینیم که آمریکا هیچ گاهی نگفته و نخواسته  است که گروه حقانی شامل گفتگوهای صلح شود و روی میز مذاکره حاضر شود. تا جای که من اطلاع دارم موضع آمریکا در مور شبکه حقانی همین بوده که این گروه تروریست و دلیل آن ارتباط با گروه القاعده است. می دانیم که آمریکا گروه القاعده را بعنوان گروه تروریستی و غیرقابل گفتگو می داند و این مساله ریشه در انهدام برجهای دو قلوی آمریکا دارد تا این ماجرای درحافظه آمریکا باشد هرگز القاعده قابل گفتگو و برائت نیست و گروه حقانی را به همین علت تروریست می داند. اما اینکه سخنگوی کاخ سفید اعلام داشت که طالبان تروریست نیست منظورشان غیرازگروه حقانی می باشد. به صورت مشخص می توان گفت منظورشان شورای کویته و گروه های طالبان ازاین دست می باشد. مساله اصلی تعریف و جمع بندی آمریکا ازطالبان هست که به همین دو صورت تعریف کرده حال منبایی تعریف آمریکا چیست ؟  این موضوع باید روشن گردد و می توانیم مبانی تفکیک و تعریف آمریکا از طالبان را به صورت های زیرمشخص کرد.

مجری : شما به نکات مهمی اشاره کردید تعریف آمریکا و تفکیک بین گروهای طالبان و این نتیجه که گروه حقانی تروریست و شورای کویته تروریست نباشد ، باید مبانی داشته باشد ازنظرشما آن مبانی چیست؟

محمد ناطقی:  ببینید این پرسش مهمی است و واقعا تفکیک و شفاف سازی دید گاه ها در میان این همه پیچیده گیهای کاری آسانی نیست و خیلیها ازاین موضع گیریهای متفاوت گرفتار یک نوع تناقضات ذهنی شده است و چه گونه به این پرسشها باید پاسخ داد. البته شکی نیست که " منافع" مبنایی هرکاری می تواند باشد. آمریکا در هرمساله ازجمله درمساله تروریزیم منافعی را درنظرگرفته و برپایه آن گروها را تعریف می کند. بنابراین وقتیکه آمریکا طالبان را تروریزم نمی داند و درحد یک گروه شورشی تقلیل داده این مساله از خود دلایلی دارد. جمع بندی آمریکا و البته گفتمان تروریستی پاکستان روی دیدگاه این کشورزیاد تاثیرگذاشته است. بدون شک پاکستان بارها به این موضوع اشاره کرده و گفته است که طالبان هرگز علیه منافع آمریکا و غرب فعالیت نکرده و نمی کنند و هرگز دیده نشده که درجای منافع آمریکا ومتحدانش توسط طالبان افغانستان مورد حمله قرارگرفته باشد. آنها به این موضع تاکید داشته و دارند که طالبان یک گروه بومی و داخلی  افغانی است و برای منافع سیاسی ایدلوژیک و قدرت سیاسی در خاک افغانستان می جنگند و باید به یک نحوی مساله این گروه با حکومت مرکزی افغانستان ازطریق مذاکرات صلح ، حل فصل شود. نکته دوم که پاکستان روی آن پافشاری دارد و آن این است که گروه طالبان هیچ ارتباطی با شبکه القاعده ندارد و دلیلی و جود ندارد که این گروه با القاعده کار کرده باشد. خوب هردو مساله خیلی مهم است یعنی اینکه بااین دید طالبان نه ربطی به القاعده دشمن آمریکا دارد و نه هم منافع آمریکا را درجای ضربه زده  است و این است که مقامات آمریکایی به کرات گفته و می گویند که طالبان الزاما دشمن آمریکا نیست و اخیرا این موضع که سخنگوی کاخ سفید اعلام داشته که طالبان را گروه تروریستی نه، بلکه یک گروه شورشی می داند. نبابراین می توانیم قبول نماییم که مبنای موضع گیری این باشد که طالبان منافع آمریکا را مورد حمله قرارنداده و دلیل ارتباطش با القاعده روشن نیست پس این نتیجه می توان گرفت که طالبان هرچه باشد و لی تروریست نیست. اما اینکه طالبان این همه سرباز آمریکایی را درافغانستان کشت و این همه خساره بر آنها وارد کرد چه تو جیهی دارد. خو جواب دادن به این مساله سخت است . شاید آمریکایی تمام گناهان را به گردن حقانی متحد القاعده بیاندازد و شاید منطق پاکستان را موجه بداند که شما ازافغانستان خارج شوید دیگر طالبان کار به کار شما ندارد آنها یک گروه جنگی بومی و افغانی برای رسیدن به اهداف سیاسی و ایدلوژیکی خود می جنگند.

مجری برنامه : بنابراین می توان گفت نتیجه گیری آمریکا و گفتمان پاکستان درمورد گروهای تروریستی ، تاثیرات خود را گذاشته و سبب این تعریف و تفکیک شده است ولی ازسوی می دانیم که پاکستان و آمریکا موضع مشترک درمورد مقابله با تروریستها گرفته اند تروریستهای که با آنها می جنگند چه نوع تروریست؟ و ازچه قماشی می باشد؟. گروه حقانی، طالبان. و خلاصه اینکه  دراین میان تکلیف افغانستان چه می شود؟

محمد ناطقی : بله همان گونه که اشاره کردم ازدید آمریکا تکفیک و تعریف صورت گرفته است و شکی نیست که آنها طالبان افغانستان را تروریست نمی گویند به همین دلیل می بینیم که زندان گوانتوناما را بست و فکر نمی کنم طالب افغانی در گوانتوناما وجود داشته باشد. و موضع آمریکا و پاکستان و همین طور موضع افغانستان این است که باطالبان باید مذاکره و صلح شود. منطق این موضع مشترک طالبان ازنوع شورای کویته است که آمریکا آنها را تروریست نمی داند و پاکستان هم نگاهی مثبت به آنها دارد و افغانستان هم طرف گفتگو با آنها می باشد زیرا صلح و گفتگو بدون طرف نمی تواند باشد طرف و مخاطب صلح همان شورای کویته است. البته پاکستان درگذشته سخت درتلاش بود که گروه حقانی را نیز وارد همین خط نماید و بگوید که گروه حقانی هم یک گروه شورشی بومی و افغانی هست که منافع آمریکا وغرب را در هیچ جایی صدمه نزده و ارتباط به شبکه القاعده ندارد و لی این موضع پاکستان مورد تایید آمریکا قرارنگرفت و آمریکا کماکان این گروه را مرتبط به القاعده می داند و به همین اساس است که درحال حاضر پاکستان درگیریهای که با طالبان پاکستانی در وزیرستان شمالی دارد، گروه گل بهادرخان را همراه با شبکه حقانی یک جا مورد حملات نظامی قرارداده است.

 گروه گل بهادر خان طالبان پاکستانی  متحد گروه حقانی است و اصولا شبکه حقانی تا بحال درکنار آن گروه زندگی و فعالیت داشت و تروریستها را باهم معامله و خرید وفروش می کردند ولی حالا شبکه حقانی از وزیرستان شمالی متواری شده برخی اطلاعات نشان می دهد که رهبران گروه حقانی دریمن درکنار القاعده رفته اند. خوب این مساله برمی گردد به موضع پاکستان وقتی این کشور بخواهد همین کار رامی کند. بهاء تحویل لطیف الله محسود به پاکستان ، متلاشی کردن شبکه حقانی در وزیرستان بود و این البته معامله خوبی است که رهبران حکومت وحدت ملی با پاکستان داشته اند. تروریستها باید متلاشی و تحویل مقامات حکومتی و مسوول دو طرف داده شوند. نگهداشتن از تروریست و پناه دادن وحمایت تروریستها کاری درستی نیست حتا تروریستها ابزار خوبی هم نیست آنها به محض گرفتن پایگاه و قدرت خود طغیان می کنند کاری که در پاکستان عراق سوریه و صد جای دیگر صورت گرفته است.

تکلیف افغانستان چه می شود؟

محمد ناطقی : شما پرسیده اید که دراین میان تکلیف افغانستان چه می شود؟ این پرسشی خوبی است. افغانستان چند کار مهم و اساسی را درپیش رو دارد اول  اینکه سیاست تنش زدایی را درپیش بگیرد. ما باید موضوعات امنیتی را با پاکستان به حد اقل برسانیم و این کار با تنش زدایی ممکن است سیاست کرزی  دراین مورد به نفع افغانستان تمام نشد رهبران حکومت وحدت ملی گامها خوبی در جهت تنش زدایی برداشته اند روابط کابل و اسلام آباد از هرزمانی بهترشده است. نکته دومی که درکنار"تنش زدایی" مهم است مساله تبادله رهبران تروریستی است تروریستها درهمین منطقه هستند و درنهایت به دست نیروهای امنیتی طرفین قرار می گیرند بهترین راه این است که دو کشورهمسایه دراین جهت با هم همکاری نمایند کاری که درمورد لطیف الله محسود صورت گرفت و کاری که ارتش پاکستان با گروه حقانی دروزیرستان شمالی کرده است. تبادله تروریستها و تحویل آنها به مقامات مسوول دو کشور یکی ازکارهای مهمی است که باید دو کشور روی آن کار نمایند. مساله سوم هم این است که افغانستان دربند تعریف آمریکا و پاکستان از طالبان نباشد. معیار و مبنای افغانستان کلیت نظام سیاسی و قبول آن است. طالبان که نظام سیاسی و حریم ملی را قبول نداشته باشند آنها دشمن مردم افغانستان و دشمن نظام  سیاسی و قانون اساسی هستند حالا مهم نیست که با نام شورای کویته، این کار را نماید و یا با نام حقانی و یا نامهای دیگر. این معیار برای ما هست و نگاه افغانی می تواند این باشد که چه گروهی نظام سیاسی و قانون اساسی را قبول دارد در آن صورت می شود با آنها کار کرد و صلح. اما اگر آنها این موضوع را قبول نداشته باشند در  آن صورت دشمنان مردم افغانستان و قاتل می باشند.

 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo