مسافر حوت - 1- گزارش تفصیلی بیستمین سالگرد شهادت رهبرشهید مزاری

1393/12/29 ساعت 06:04 ب.ظ

مسافر حوت – 1 –  

گزارش تفصیلی بیستمین سالگرد شهادت رهبرشهید مزاری

مدیریت سایت و وبلاگ:

منظور از این عنوان سفر درماه حوت است. امسال برای استاد محمد ناطقی معاون و سرپرست حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان توفیقی بدست آمد که درمیان هزاران مهاجر و هموطن درماه حوت سفری داشته باشد و با هموطنان عزیز از دو رویداد سخن بگوید. رویداد اول مربوط  می شود به بیست سال پیش از امروز. در 22 حوت 1373 جنایتی رخداد و دراین روز استاد عبدالعلی مزاری رهبرشهید حزب وحدت با تعداد از همراهانش به شهادت رسید. مسوول این جنایت طالبان شناخته شد زیرا آنها رهبرشهید و همرانش را اسیر و با فاصله زمانی بسیار کوتاهی به شهادت رساند این رویداد المناک در 22 حوت واقع شد. البته ماه حوت درتاریخ افغانستان یکی از پرماجرا ترین ماه های سال است دراین ماه حادثه سوم حوت را داریم که درآن صدها نفرتوسط نیروهای شوروی و حکومت کابل به اسارت گرفته و کشته شدند و بازهم در24 حوت رویداد خونین هرات را داریم هراتیها می گویند دراین روز هزاران انسان توسط نیروهای حکومتی و نیروهای اشغالگر به شهادت رسیده اند.

 درسال جاری و به مناسبت 22 حوت بیستمین سالروز شهادت رهبرشهید، استاد محمد ناطقی تحلیلگر مسایل سیاسی، مسافر این ماه است. وی درکامنتی درصفحه فیسبوک خود نوشته است: مسافرماه حوت. حال مدیریت سایت و وبلاگ تحلیل گسترده ای را به مناسبت بیستمین سالگرد شهادت رهبرشهید و رخدادهای دیگری سیاسی با حضور ایشان ترتیب داده و به اطلاع خوانندگان و دوستان می گذارد.

مدیریت سایت: با تشکرازشما درسفرماه حوت چه کرده اید اصولا دست آورد سفر درمیان مهاجران چه بود؟ و شما چه برداشت ازاین سفردارید؟ و مراسم سالگر، سمینارها و نشستها چه گونه گذشت ما ازطریق صفحه خود شما و از دوستان شنیده ایم که جلسات بسیار گسترده ای داشته اید و بحثهای مهمی را با مردم دردنیای هجرت راجع به تحولات سیاسی کشورطرح کرده اید موضوعات مورد بحث تان چه بود؟ و ازسفری که" مسافرماه حوت" داشته است راضی است؟

محمد ناطقی: تشکرازمدیریت سایت و وبلاگ خوب من" نرگس" البته باید بگویم که این وبلاگ را سه سال پیش با تشویق دوستم آقای امیری ساخته ام و تا بحال خوب کارکرده است و وبسایت من هم خیلی خوب کار می کرد ولی متاسفانه به دلیل اینکه نمایندگی غرب آن سهل انگاری کرده و به موقع به قرارمدارهای شان توجه نکرده کمی دچارمشکل شده است. همان گونه که درجریان هستید من نیت سفر به ایران را نداشتم شبی جناب استاد محقق رهبرحزب ازما چند نفرراجع به برگزاری مراسم بیستمین سالگرد رهبرشهید نظرخواست. نشست درمنزل ایشان و صاحب نظران هم درآنجا جمع بودند. دراین نشست بحثهای زیادی راجع به نحوه برگزاری مراسم صورت گرفت یک پرسش اساسی هم این بود که درکابل امسال چرا مراسم یک جا برگزار نمی شود؟.

یکی ازاعضای ستاد که نمی خواهد نامی ازوی گرفته شود گفت: ما بحثهای زیادی راجع به برگزاری مراسم کرده ایم ولی به طور قطع ما نمی توانیم مراسم را یک جا برگزار نماییم وی این گونه شرح داد که اعضای ستاد مرتبط  به حزب وحدت استاد خلیلی دیدگاه های دارد که نمی شود با رعایت آن دید گاه مراسم را یک جا برگزارکرد. آنها درمورد سخنرانیهای رییس جمهور و رییس اجرایی دیدگاه با ما دارد و تاکید دارند که رییس اجرایی کی و چه وقت سخنرانی داشته باشد. طبعا بین رییس جمهور ورییس اجرایی پروتکلهای است که درهمه جا باید رعایت شود ما معتقدیم که پس از رییس جمهورنوبت به رییس اجرایی درهرتشریفات می رسد وی می گفت این برداشت ما ازتشریفات رهبران حکومت وحدت ملی است و نمی شود این موقعیت را تغییرداد وی می گفت: درتوافقات ساختار حکومت وحدت ملی رییس اجرایی، صدراعظم اجرایی می باشد و نمی شود این جایگاه را درمراسم و پروتکلها نادیده گرفت درسفر لندن و فردا درسفر آمریکا دقیقا رفتار براساس پروتکل صورت می گیرد وی می گفت: دوستان این پروتکل را رعایت نمی کنند درگذشته هم دلایلی برای برگزاری مراسم به صورت جداگانه داشتیم یگانه دلیل آن هم این بود که درمراسم سالگرد نقش اپوزیسیون و انتقاد ازحکومت برجسته دیده می شد و این موضوع برای ارگ و حکومت قابل قبول نبود و به همین خاطر مراسم سالگرد جدا برگزار می شد. امسال مشکل رعایت پروتکل و تقدم و تاخر درایرا د سخنرانی رهبران حکومت وحدت ملی را داشتیم. این عضو ستاد گفت که به علت فقدان رعایت پروتکل این مشکل پیش آمد و اینکه ما در 22 حوت روز شهادت مراسم می گیریم و حزب وحدت به رهبری استاد خلیلی یک هفته قبل این هم با قید قرعه مشخص شده است. گفته های این عضو ستاد به گونه ای بود که مراسم یک جا امکا ندارد پس دردو زمان متفاوت گرفته می شود. 22 حوت را ما می گیریم و یک هفته جلوتر حزب وحدت  مراسم برگزار می کند وی گفت البته خیلی بد نیست از رهبرشهید تجلیل بشتر و بهتر می شود.

دراین نشست طرح شد که درهرات و مزار مراسم گرفته می شود و این مراسم را تنها حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان می گیرد و سخنران در هردو شهر خود استاد محقق است. اما درخارج ازکشورتلفنهای بسیار زیادی از خارج از آمریکا، اروپا استرالیا و جمهوری اسلامی ایران را داشتیم و همه خواسته ها این بود که مراسم رهبر شهید درطی ده روز درهرجا برگزار می شود و آنها سخنران از کابل می خواستند. بشترین فشار روی ما ازناحیه مهاجرین ایران بود زیرا میلیونها هموطن دراین کشور زندگی می کنند. دراین نشست فیصله شد که من همراه آقایان داکترعارفی و آقای رحیمی به ایران برویم هیئت سه نفری برای سفر به ایران تصویب شد. فرصت زیادی نداشتیم و باید "مسافرحوت" می شدیم که شدیم.

حوالی ساعت 9 مورخ 18 حوت از میدان هوایی کابل به مقصد تهران پرواز داشتیم دو ساعت در آسمان بیکران که واقعا اطول الساعات است پرنده آهنین مخلوق و معجزه علمی بشر، حرکت می کرد و سرانجام ما را درمیدان هوایی امام خمینی واقع درجنوب تهران صحیح و سالم به زمین نشاند. من از طیاره خوشم نمی آید سفر با قطار برای من به مراتب لذت بخش تر است ولی کو قطاری که فاصله کابل و تهران را طی نماید این مساله که روزی فاصله ها و مسافرتها با قطار طی شود، تبدیل به یک رویاء شبه محال می باشد اما شدنی است شاید نسلهای بعدی ما شاهد رویدادهای ازنوع راه آهن باشد. افغانستان محاط به خشکه به شدت به این وسیله استراتژیک ضرورت دارد.درحال حاضر سیستم نقل و انتقال هوایی بین کابل و تهران بین کابل و مشهد خوب و رضایت بخش است ولی با هزینه های بسیار. درمیدان هوایی دوستان ما برای گرفتن من آمده بودند. آقای جمال انصاری ازسفارت افغانستان آقایان احمدی و رحیمی از همکاران و دیگر دوستان که ازقم آمده بودند را درمیدان دیدم. قراراین شد که اولین مراسم مردمی را درشهرقزوین داشته باشیم. دراین شهرمهاجران زیادی حضوردارند و داستانهای هم درگذشته درمورد مهاجران داشتیم. فاصله تهران و قزوین چیزی درحدود سه ساعت می شود.

مدیریت سایت: اولین برنامه را شما درقزوین داشتید و بعد برنامه های دیگری درتهران و بعد شنیده ایم که درشهرقم برنامه های زیادی داشته اید ازحال و هوایی نشستها ، مراسم و کنفرانسها بما بگویید.

محمد ناطقی: همان گونه که اشاره کردم ازمیدان هوایی طرف ورامین رفتیم و شب درخانه آقای احمدی بودیم شبی خوبی بود تعداد زیادی از مسوولین و هواداران و کلانهای مردمی درخانه آقای احمدی مهمان بودند البته ضیافت بخاطر ما برگذارشده بود و تا پاسی ازشب را با هم صحبت داشتیم عمده ترین بحثها راجع به تحولات سیاسی کشور بود یک بخش از صحبتها گرفتاریها و مشکلات مهاجرین هم می شد. عمده ترین پرسشها یکی مساله صلح و دیگری مساله انتخابات پیشرو پارلمانی و یک بحث اساسی هم این بود که حکومت وحدت ملی چه خواهد کرد؟ آیا هماهنگی و جود دارد؟ و یانه؟ و مسایل ازاین دست. البته درمورد هریک ازسوالات به صورت مختصرپاسخ دادم  و قرارشد که دراین مورد درجمع بشتری صحبت شود. البته مساله را به صورت مثبت طرح کردم و گفتم که صلح در افغانستان آمدنی است و یک بخش از طالبان درسالجاری وارد پروسه صلح می شود اما جنگ خاتمه نمی یابد ولی به این ترتیب گروهای جنگ طلب با هرعنوانی که باشد فوق العاده تضعیف می شوند صلح درواقع کمرتروریستها را می شکند و بخشهای جنگ طلب با هرنامی که باشد، نابود می شوند ازاین نقطه نظرمردم درمذاکرات صلح هرگز ضررنکرده اند.

 درمورد همکاری میان رهبران حکومت وحدت ملی که یک پدیده نو درافغانستان هست ، گفتم: علیرغم مشکلات طبیعی ، اراده برای همکاری و کارمشترک و جود دارد نامزدان کابینه هم به زودی معرفی می شوند. درمورد 31 مسافر که گرفتارآدم رباها شده اند، پرسیده شد که چه تدابیری سنجیده شده است. دراین نشست گفتم که راه حل برای نجات مسافران مظلوم دو مساله بشتر، نیست یکی وساطت متنفذین محلی و سران و ریش سفیدان و دیگری اعمال قدرت ازسوی حکومت و هردومساله درحال حاضردرجریان است.

فردای آن روز رفتیم سفارت افغانستان دلیل آن مراسم فاتحه برای قربانیان حادثه طبیعی پنجشیربود. پس از اداء احترام و نشست درمجلس فاتحه آقای صمدی قنسل افغانستان درتهران ما را به دفترشان دعوت کرد. ایشان همراه با جانشین سفیر آقای فراهی و دیگر مسولین سفارت پذیرایی دوستانه داشتند جناب سفیر آقای نوراحمد نور درمسافرت بود و تلفنی با من صحبت کرد و گفت تهران می یایم و انشاءالله شمارا می بینم. مسوولین سفارت و آقای قنسل درمورد کارهای شان و مهاجرین صحبت داشت درمدتی که درتهران بودم شکایتی درمورد سفارت نداشتیم مردم ازکارهای سفیر و همکاران شان و از جناب قنسل اظهاررضایت می کردند و این برای من خیلی جالب بود و خیلی خوشحال شدم که رابطه مردم مهاجربا مامورین سفارت دوستانه و خوب باشند.

ساعت سه بعد ازظهر مراسم درقزوین برگزارشد. آقای جمال انصاری که درتمام مدت که درتهران و قم بود همراه با جناب رحیمی ، زحمت ما را کشیدند آقای انصاری گفت که من اول وقت به قزوین می روم و شما همراه با هیئت سفارت ساعت 12 حرکت کنید و ساعت سه بعدازظهر به قزوین می رسید. تعداد ازمسوولین حزب وحدت مردم و بزرگان مردم همراه با هیئت سفارت کبرای جمهوری اسلامی ، طرف قزوین حرکت کردم درمسیرراه به بازسازی که درایران صورت گرفته است، را به دقت نگاه می کردم واقعا تفاوتها عظیمی با گذشته های که من درتهران بود، دیده می شد رهبران جمهوری اسلامی برای بازسازی کشورشان بی نهایت کارکرده و ازاین جهت قابل تقدیربرای مردم شان باید باشند. مقام سفارت ما می گفت: درایران تسهیلات تلفن، راه ، مکتب، گاز و انرژی شفاخانه و.. برای همه مردم اعم ازفقیر وغنی تدارک شده است بازسازی که می بینید این تنها تهران نیست تمامی شهرهای ایران آباد شده است. حرفهای مقام سفارت ما درمورد بازسازی قابل تایید است مسوولین ایران برای مردم شان علیرغم مشکلات که داشته اند، کارهای حیرت انگیزی را انجام داده و به مردم شان خدمت کرده اند.

حوالی ساعت سه به قزوین رسیدیم مستقیما رفتیم به تالارمراسم، جمعیت زیادی از زنان و مردان و محصلات درتالارجمع بودند. جالب این بود که برخلاف سالهای گذشته، تعداد زیادی از مسوولین جمهوری اسلامی ایران درمراسم شرکت کرده بودند. دراین مراسم آقای رجایی مشاور نهاد ریاست جمهوری ایران نیزشرکت داشت. مقامات ولایت قزوین درمراسم بیستمین سالگرد شهادت رهبرحضورداشتند و هرکدام به نوبه خودسخنرانی کردند. سخنران اصلی مرا درنظرگرفته بود من بین چهل تا پنجاه دقیقه صحبت داشتم. صحبتهای من دردو بخش خلاصه و جمع بندی می شد یکی درمورد شخصیت استاد مزاری و دیگری تحولات سیاسی کشور و اینکه این رویدادهای سیاسی درکشور، درجهت تحقق اهداف رهبری شهید می باشد یعنی اینکه به مردم اطمینان خاطردادم که ما ازمرام رهبرشهید فاصله نگرفته ایم. مشارکت ملی و سیاسی را درساختارحکومت داریم. درعرصه های فرهنگی پیشرفتها فوق العاده است. میلیونها محصل دخترو پسر درس می خوانند درعرصه های دیگر نیز وضعیت به مراتب بهترشده است.

 نظام سیاسی درافغانستان پایدارهست و هیچ قدرتی قادربه تهدید و خطربرای نظام سیاسی ما نیست طالبان، القاعده، داعش، نا امنی خلق می کنند ولی اینکه نظام را تهدید نمایند غیرممکن است. درموردمشارکت توضیحی بشتری دادم و گفتم که درنشست بن 2001 ما دو بحث و راهکار را داشتیم یکی راه حل سیاسی و مشارکت احزاب سیاسی دراداره موقت و دیگری مشارکت اقوام درساختارقدرت و اداره موقت. به این مساله اشاره کردم که آقای لخضرابراهیمی نماینده ویژه ملل متحد ازمن پرسید که اداره موقت برچه مبنا ساخته شود، مشارکت احزاب سیاسی و یا مشارکت قومی. من به ایشان گفتم درست است که احزاب سیاسی را داریم ولی مساله اصلی مشارکت اقوام درساختارقدرت است آقای لخضرابراهیمی با این نظر موافق بود و می گفت مشکل اصلی مشارکت اقوام درقدرت است و این واقعیت است  که بحث 20 درصدی مشارکت ما در قدرت سیاسی واداره موقت از همین جان سرچشمه می گیرد و گفتم که درنشست بن 2001 ما توانستیم مشارکت اقوام درسطح 20 درصدی را تثبیت کرده ایم. البته گفته باشم که به این مساله نیزاشاره کردم که برای اثبات 20 درصدی ما اسناد داشتیم. آمارکه ملل متحدازترکیب اقوام دارد. آمار که سازمان سیا آمریکا درمورد اقوام افغانستان بیرون داده و همین گونه آماری که از مراکزتحقیقاتی آلمان داشتیم همه این آمار نشان می داد که ترکیب جمعیتی افغانستان به چه گونه هست؟ و مساله بیست درصد مشارکت که ما تاکید داشتیم دقیقا از همین بحثها و آمارها شروع شد.

دراین سخنرانی 40 دقیقه ای اشاراتی به شخصیت رهبرشهید داشتم. مواصفات شخصی رهبر شهید را برشمردم و گفتم که مزاری رهبرمخلص ، با وفا، شجاع، مدیرو کاریزما برای مردم و حزب وحدت بود دلیل محبوبیت وی با گذشت بیست سال برمی گردد به همان اخلاص و پاکی و پاکیزه گی رهبرشهید این مساله برای مقامات ایران که درمراسم بیستمین سالگرد، شرکت کرده بودند، جالب بود. درمورد مبارزات و ارتباطات رهبرشهید با رهبران جنبشهای آزادی بخش و آشنایی استاد شهید با رهبران جمهوری اسلامی ازدیگرموضوعات بحث ما درنشست قزوین بود. فکرمی کنم درصحبت 40 دقیقه ای موفق بودم زیرا بعدا پیامهای دریافت کردم که گفته بودند که صحبت ما کم بود و آنها خواهان صحبت بشتراز 40 دقیقه بودند به هرصورت درختم  جلسه و مراسم با محبتهای زیادی ازسوی مردم رو برو شدم و درپایان صحبت یک جوان ایرانی گفت: من کتابی دارم که دوستم درمورد افغانستان نوشته و می خواهم این کتاب را به رسم هدیه ازطرف دوستان ایرانی تان به شما تقدیم نمایم گفتم بسیارعالی است وی با سرعت رفت درخانه شان با گذشت 15 دقیقه کتاب را برای من آورد کتاب بسیار زیبا خاطرات یک ایرانی محقق ازسفر به افغانستان است.نام کتاب" جانستان افغانستان" است وی گزارشات دقیق ازمشاهدات شان درهرات و کابل را نوشته است.

 به این ترتیب به تهران برگشتیم شب درمنطقه ای مهاجر نشین پاکدشت درمنزل آقای عباسی چهره شناخته شده و تاجر محترم مهمان بودیم. حاجی عباسی زحمات زیادی کشیده و خرج زیادی کرده بود و تعداد زیادی ازچهره های سرشناس مردم را درخانه خود دعوت کرده بودند و واقعا گذشته از ضیافت دراین نشست با سوالات بسیارجالبی ازسوی مردم و محصلان کشور روبرو شدم که اینک متن پرسشهای شان و جواب که به این سوالات داده شده را برای تان تقدیم می دارم.

مدیریت سایت: بسیار خوشحال می شویم که سوالات مردم و محصلات افغانستان در"منطقه پاکدشت" را داشته باشیم و این مساله نشانه علاقمندی مردم به وطن و سرنوشت شان می باشند وخیلی علاقمندیم که گزارشهای شما را ازمراسم مردمی درتهران و کنفرانسها و نشستهای تان با فرهیخته گان کشور را داشته باشیم. حال پرسشهای مردم و پاسخ تان به این سوالات را می خوانیم:

الف : ....

به: ....

ادامه دارد...

  

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo