X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

مسافرحوت – 2 –

1394/01/01 ساعت 04:52 ب.ظ

مسافرحوت – 2 –

مدیریت سایت : البته پرسشها زیادی دراین نشست را داشته اید که دریک جمع بندی عمومی حالا به چند تا سوال محوری اشاره می کنم. یکی از پرسشها وضعیت و سرنوشت 31 مسافرربوده شده تو سط گروهای آدم ربا بود که بکجا رسیده است و تا بحال چه اقداماتی حکومت وحدت ملی داشته و هدف از تفکیک قومیتی مسافران و گروگان گرفتن را چه گونه ارزیابی می کنید؟

محمد ناطقی : این پرسش بسیار مهم و جدی ترین مساله امنیتی حکومت افغانستان هست. این موضوع ابعاد گوناگون و ریشه داری باید داشته باشد عواملی که مرتکب این جنایت شده نیز باید متفاوت ازگروهای باشد که درگذشته درافغانستان عمل کرده است. می دانید تاکنون هیچ گروهی مسوولیت این عمل را به دوش نگرفته  یعنی من نشنیده ام که طالبان گفته باشد که آدم ربایی بیست روزدرراه قندهارکابل، کا رآنها بوده است. درحال حاضرتحلیل این است که این عمل شبیه رفتار"داعش" باید باشد زیرا می دانیم یکی از منابع عمده مالی" داعش " درکنار، قاچاق ، فروش نفت، رانسوم است. رانسوم همان فدیه است که دربدل گرو گان گیری گروهای آدم ربا از اسرای شان پول دریافت می کنند. البته موارد متفاوت است. دربرخی موارد داعش گروگانهای خود را به صورت بیرحمانه ای سربریده اند تا بحال آنها پنج خبرنگار آمریکایی و امداد گرانگلیسی را سربریده اند و دو تا جاپانی را نیز درهمین اواخرذبح کردند و یا گروگانهای زیادی از اهالی عراق را بیرحمانه کشتند و خلبان اردونی معاذ الکساسبه را زنده به آتش انداخت اما دلایلی زیادی هم و جود دارد که تروریستها دربدل رهایی گروگانهای شان پول گرفته اند رانسوم یعنی همین.

 درمورد 31 گروگان که مربوط به مردم هزاره هستند درهمان لحظه اول آنها مسافران را که عازم کابل بودن را تفکیک قومیتی کرده اند. مسافران هزاره را به اسارت گرفتند. مقامات حکومتی و رییس جمهورغنی گفته اند که هدف ربایندگان ایجاد اختلافات قومی و مذهبی و تفرقه اندازی درجامعه است. این نکته را بارها استاد محقق نیزمورد تاکید قرارداده و گفته است که هدف ربایندگان ایجاد اختلاف و فتنه درجامعه متحد و یک پارچه افغانستان می باشد. دراین جا و دربین رهبران حکومت یک اجماع نظروجود دارد که هدف ربایندگان را روشن می کند.

گذشته از مساله تفرقه و فتنه که روبایندگان مد نظر گرفته اند یک مساله دیگر نیز طرح شده است و آن اینکه قضایای عراق و شام را مرتبط به مساله کرده و گفته است که ما انتقام عراق وشام را می گیریم. این موضوع شاید خیلی جدی نباشد و لی نحوه تبلیغات تاحدی می تواند گروهای داعش را کمک نماید. بارها این پرسش مطرح شده که مهاجران ازایران به عراق و سوریه رفته اند و درمنازعات شرکت کرده اند و گروهای این کاررا انجام می دهند رسانه ها بارها به این مساله اشاره داشته و ازمقامات حکومتی دو کشور توضیحات خواسته شده است اما پاسخ این بوده که اسناد ی دراین باب و جود ندارد. اما حرفی که ما درداخل بودیم و گفته می شد، این بود که ربایندگان خواهان یک کانتینر سلاح و مهمات و رهایی چند نفر از اعضای شان هستند که توسط نیروهای امنیتی افغانستان دستگیرشده اند. تبادله به این صورت نشان می دهد که گروهای آدم ربا درصدد معامله و آزادی سلاح و زندانیان شان نزد نیروهای حکومتی می باشند.

اما اقدامات حکومت چه بوده ؟ و اینکه در آینده چه تدابیری برای رهایی 31 مسافر بیگناه گرفته شده است از جمله مسایل مهم است. وقتی که من درکابل بودم سه هیئت ازسوی کلانها، اعضای شوراهای ولایتی منطقه درمنطقه خاک افغان رفته اند اما نتایجی بدست نیامده است گفته می شود که آدم رباها گروگانها را به چند دسته تقسیم کرده اند. حکومت و نیروهای امنیتی عملیات نظامی درمنطقه داشت و خبرها این را نشان می دهد که تا بحال بالای پنجاه نفرازتروریستها کشته شده اند و چند نفرشان هم زنده دستگیرشده اند. عملیات به دلیل بدی هوا متوقف گردید درحال حاضر هم مذاکرات توسط ریش سفیدان اعضای شورای ولایتی  ادامه دارد. استاد محقق معاون ریاست اجرایئه نیزگفته است که هیئت های را به پاکستان فرستاده است. تلاشها در دو ساحت نظامی و میانجگیری ادامه دارد. درمراسم سالگرد رهبر شهید نیزتمامی جزیئات به اطلاع مردم رسانده شده است. راه حل مساله به نظرما تنها دو چیز است یکی گفتگوهای هیئت های که وارد گفتگو شده اند و دیگری اقدامات نظامی و امنیتی این وظیفه حکومت است که ازاتباع شان حفاظت نماید این مساله با جار و جنجالها تبلیغاتی و اهانت حل نمی شود. متاسفانه درفضای مجازی برخی ازفرط احساسات مرتکب اشتباهات و خطا شده و دشنامهای زیادی به آدرس رهبران مردم فرستاده اند این مساله را در پیام استاد محقق رهبرحزب وحدت مردم و معاون ریاست اجرایئه دیدم. ایشان در پیام خود تاکید به اقدامات عملی کرده و گفته است که یک عمل به از هزار حرف است.

مدیریت سایت : درنشست اعضای ستاد مراسم رهبرشهید و درضیافتی که درمنزل حاجی عباسی داشتید، پرسشهای دیگری نیزطرح شد می شود به آنها اشاره داشته باشید؟

محمد ناطقی: آری همان گونه که اشاره کردم سوالات زیادی مهاجران و محصلان داشتند که دریک جمع بندی من به چند تای آن اشاره کردم. یکی ازپرسشها مساله کوچیها بود آنها می خواستند که برنامه حکومت وحدت ملی را درمورد معضله کوچیها بدانند.مردم افغانستان عموما بی نهایت سیاسی و حساس می باشند. برخی آمارها و اظهارنظرها نشان داده است که مردم افغانستان سیاسی ترین مردم دنیا هستند. این حرف شاید اغراق آمیز نباشد. نوع پرسشهای مهاجرین درپاکدشت خود مبیین این واقعیت است. مردم که درسالروز شهادت رهبرشهید جمع شده درست همان پرسشهای را طرح می کنند که در تاب ترین نشستهای سیاسی درارگ و درسطح مقامات کشور مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد. مردم می پرسند که طرح و راه حل کوچیها چیست؟ آنها دقیق به نقطه نظرات رییس جمهور و اینکه ایشان درمورد کوچیها چه راه حل داده است را، بخوبی می دانند. دراین مورد اطلاعات مردم با اطلاعات که من دراین مورد دارم چندان تفاوتی نداشت. اینکه کوچیها با ترانسپورت در چراگاهای شان برده و برگردانده می شود و اینکه راه حل آن تو سط گروهای زیادی مورد بحث قراربگیرد و نمایندگان سایرولایات نیز دراین مساله نظردهند و چیزی شبیه یک جرگه درمورد معضل کوچیها تصمیم بگیرد.

 این حرف البته خیلی روشن نیست ولی مساله کوچی با هرسازکاری که حل شود اما با جرگه حل نمی شود. جرگه امکان دارد قضیه کوچی و ده نشین را پیچیده ترنماید. بهرصورت دراین مورد حرف تازه ای نداریم تنها یگانه سندی قابل قبول همان فرمانهای رییس جمهورکرزی است که مطابق با قانون اساسی تاکید روی " اسکان کوچیها" کرده. حکومت وحدت ملی روی عملی شدن فرمانهای رییس جمهورقبلی باید تاکید نماید و فکر می کنم راه حل بهترازآن را نداریم.

موضوع و پرسش دیگر هم درمورد" صلح " بود آنها توضیح می دادند که صلح با کی و با چه شرایطی انجام می شود حکومت وحدت ملی درباب صلح چه اقدامهای عملی را روی دست گرفته است. این پرسش هم بسیار جدی مطرح بود درمراسم سالگرد شهادت رهبرشهید در22 حوت درهمه سمینارها، گفتگوها و کنفرانسها با انبوه از پرسشها رو برو بودیم. مسافرحوت که من باشم دراین سفر با جدی ترین سوالات زندگی و مرتبط به زندگی رو برو بودم این مساله نشان می دهد که شهید مزاری و اهداف وی زنده است زیرا نوع پرسشها همان پرسشهای است که درزمان خود شهید مزاری طرح می شد و ایشان برای معضلات سیاسی راه حل داشت. حال مردم ازما می پرسد که ما به اهداف رهبرشهید نزدیک شده ایم و یا اینکه فاصله گرفته ایم. مساله صلح با طالبان که قاتل رهبرشهید هست به کجا رسیده است مردم از طالبان نگران هستند و می ترسند زیرا نفرت این گروه با آزادیهای مدنی ، حقوق زنان، حقوق اقلیتها، دموکراسی ، آزادی بیان و.. به شدت مردم نگران کرده اند. سوال مردم این بود که مذاکره باطالبان چه پیامدهای درپی دارد؟ و نظام سیاسی و دست آوردهای ده ساله را که طالبان قبول ندارد چه می شود؟

پاسخ که من داشتم این بود که درمذاکرات صلح نظام سیاسی افغانستان مورد معامله قرار نمی گیرد به این معنا که گفته شود حکومت افغانستان دو دسته نظام سیاسی را با همه دست آوردهایش تحویل نماید و آنها امارت طالبانی و شریعت مورد نظرخود را تطبیق نمایند. صلح با گروه طالبان براساس اصول و قواعد صورت می گیرد. نظام سیاسی معامله نمی شود. صلح به این معنا است که طالبان نظام سیاسی را قبول نماید و درچهارچوب پذیرش نظام، خواسته ها و نحوه مشارکت طالبان درقدرت مطرح می شود. این البته منطقی است که طالبان نظام سیاسی قانون ا ساسی را قبول نماید درآن صورت ، شیوه مشارکت طالبان حال با رای مردم و یا سهیم و شریک ساختن طالبان درقدرت، یک امر منطقی می باشد. مذاکرات در همین چارچوب طرح می شود که طالبان با قبول نظام چه خواسته های دارد.

 نکته بسیار مهم دیگر هم این است که ما به صلح پایه دار هرگز نمی رسیم مگراینکه پیش از مذاکره با طالبان ، مساله خود را با پاکستان حل نماییم. مشکل ا ساسی درموضوع صلح سیاست پاکستان است. ما تازمانیکه اعتماد سازی نکنیم و مناسبات کابل و اسلام آباد بهبود پیدا نکند ما هرگز به صلح نمی رسیم و لو اینکه تمامی دنیا را باخود هم داشته باشیم این موضوع تجربه شد آمریکا و چهل هشت کشورعضو ناتو وایساف درافغانستان با طالبان جنگ داشتند و بزرگترین خسارات را متحمل شدند ولی نتوانیست صلح و ثبات را درافغانستان بیاورند باید قبول نماییم که ازاین نقطه نظر غرب و جامعه جهانی شکست خورده است. دلیل ناکامی غرب درامرصلح ، فقدان همکاری پاکستان بود. پاکستان حتا این توانایی را دا شت که جنگ نیابتی را علیه غرب؛ هند، علیه افغانستان و.. راه اندازی نماید. پاکستان درطی 13 سال این کار را کرد. دلیل ناکامی رییس جمهورکرزی علیرغم  اینکه طالبان را برادر می گفت، ناکام ماند. زیرا برادران رییس جمهورکرزی دراختیارکرزی نبودند.

آنها درخدمت استخبارات پاکستان قرارداشتند و برای پاکستان کار می کردند و به همین دلیل تلاشهای رییس جمهورکرزی نقشی برآب گردید. تفاوت سیاست فعلی درمورد صلح این است که رییس جمهورغنی تلاش دارد با حکومت پاکستان گفتگوی سازنده داشته باشد و اعتماد سازی نماید تروریستها را مورد معامله قراردهد و همکاریهای خوبی استخباراتی داشته باشد. این کارها زمینه های صلح با طالبان را مساعد می نماید. حکومت وحدت ملی راه درستی را درپیش گرفته است البته باید بگویم هنوزراه درازی برای رسیدن به صلح را درپیش رو داریم. هنوزکارهای زیادی مانده که باید انجام شود.

درکنارپرسشهای از نوع، گروگان گیری، مساله کوچیها، موضوع صلح که اشاره کردم ، سوالاتی دیگری نیز طرح شد. یکی ازموضوعات این بود که نامزدان درکابینه درمرحله اول رای نیاوردند و دراین میان نامزدان مربوط به مردم هزاره ازپارلمان رای لازم را نگرفتند و چرا و چه دلایلی این مساله دارد و برای آینده چه تدابیری درنظرگرفته شده است؟ این موضوع یکی از موضوعات مهم درمیان مهاجران البته درهمه محافل مورد گفتگو است و این پرسش خیلی جدی می باشد که چرا نامزد وزیران رای نیاوردند و درآینده چه خواهد شد؟ درجمع اعضای ستاد مراسم و محصلان و مردم درمورد کابینه و نامزد وزیران صحبت داشتم البته صحبت ما خیلی زیاد بود و تا پاس ازشب گفتگوهای ما دوام داشت.

 خلاصه گفتگو و پرسش و پاسخ ما دراین باب این بود که درمساله کابینه به هرصورت ترکیب ملی رعایت می شود و حال ممکن است افراد و نامزدان رد شود ولی مشارکت ما درکابینه امرقطعی و تغییرناپذیرخواهد بود البته ما خیلی متاسف هستیم که نامزد وزیران با سواد و با دانش رای نیاورد این مساله برمی گردد به پارلمان و نه به ما، پارلمان حال به هردلیلی که داشت نتوانیست ملی عمل نماید اما این مساله درمراحل بعدی عملی خواهد شد. برخی می گویند که فساد درپارلمان وجود دارد البته این موضوع را خود اعضای پارلمان نیز قبول دارد ما وقتی که می گوییم دولت افغانستان آلوده به فساد می باشد این شامل همه نهاد های حکومتی و دولتی می شود. امید واریم در فرصتهای بعدی این موضوع حل شود و کابینه همه شمول را داشته باشیم.

دراین نشست دوستانه اما خیلی جدی که دوستان زیادی شرکت داشتند و جالب است که در" پاکدشت" دوستانی را پیدا کردم که دوستان بسیار صمیمی من درفیسبوک می باشند. آقای علیزاده فعال فضای مجازی و رسانه ای را نیزدرتهران پیدا کردیم. وی همیشه جریان مراسم، گفتگوها و سمینارها را همراه باعکس و تصویر، دراختیارعلاقمندان می گذاشت. فیسبوک درواقع برای وصل کردن ساخته شده است. دراین نشست دوستانه و درنشستهای بعدی که درگزارشهای بعدی به آن اشاره خواهیم داشت تعداد زیادی ازموضوعات را با پرسشهای لازم را مورد گفتگو قرار می دهیم. یکی از پرسشهای مهم این بود که مشارکت درقدرت و مساله انتخابات با سازکارهای فعلی چه گونه خواهد شد؟ مردم با بود کمیسیونهای انتخاباتی و با کارهای که آنها داشته اند و تقلب بسیار گسترده ای در انتخابات داشتیم، چه گونه به پای صندوقهای حاضر می شود؟.

این پرسش خیلی مهم است. بحث من این بود که به اعضای حاضردرنشست "پاکدشت" اطمینان دادم که تغییرات عمده درساختارکمیسیونها بوجود می آید و همینگونه اصلاحات اساسی درقانون انتخابات نیز بوجود خواهد آمد درحال حاضر و براساس ماده هفتم موافقتنامه حکومت وحدت ملی ، کمیسیون اصلاحات انتخاباتی ایجاد می شود و دراین کمیسیون دو موضوع که شما طرح کردید مورد بحث قرار می گیرد اصولا موضوعات کاری " کمیسیون اصلاحات انتخاباتی" یکی آوردن اصلاحات درقوانین انتخابات و دیگری تغییرات دردو کمیسیون خواهد بود قراراست رییس جمهوربا مشوره رییس اجرایی ، به زودترین فرصت فرمان ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را صادر نماید. اعضای کمیسیون سه جابنه هستند. تعداد اعضای کمیسیون هم بین 9 تا 11 نفرمی باشند وقراراست که ازتیمهای رییس جمهور و رییس اجراییه و از جامعه مدنی این کمیسیون بوجود آید.

مدیریت سایت: بسیار تشکر بحثهای مفصلی دراین باب داشتیم و درگزارش بعدی راجع به سایر برنامه ها، نشست ها و کنفرانسها و مراسم مردمی بحث خواهیم کرد.

محمد ناطقی: تشکر ازشما که با من همکاری دارید واقعا این همه بحث را بدون همکاری شما نمی توانم ادامه دهم. البته باید بگویم که " مسافرحوت" که من باشم نه تنها با مراسم مردمی روبرو بودم و برخلاف تصورات اولیه که فکرمی کردم خوب مراسم مردمی داریم و بعد تمام می شود ولی این طورنبود دراین سفرحوت، مراسم مردمی داشتیم، درکنارآن برنامه های با عنوان سمینار، کنفرانس ، نشستهای دوستانه و پرسش و پاسخ را نیزداشتیم می دانید که هرکدام ازاین عناوین تعریف خاصی خود را دارد نیروهای تحصیل کرده ما برای هر نشست برنامه های مخصوص و متناسب با خود آن عنوان را طرح می کرد که در ادامه بحث به آنها خواهیم پرداخت..

ادامه دارد....

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo