حدیث انقلاب (3)

1394/07/22 ساعت 10:31 ب.ظ

حدیث انقلاب ( 3 )

فکر می کردم ازحوزه خصوصی زندگی رهبران دو حزب وحدت و حرکت خارج می شوم و حدیث انقلاب را درابعاد وسیع تری روایت می کنم همین کار را می کنم اما مسایل زندگی ، بازی گران و رهبران دو حزب مهم سیاسی و اعتقادی، بسیار مهم و خوانندگان زیادی دارد و به همین خاطر است که خود جناب جاوید درحدی بسیار زیادی به زندگی خصوصی و شخصی مزاری چسپیده است واین مساله ثابت شده رفتن به زندگی افراد بخصوص چهره های شاخص خیلی دلچسپ و مزه داراست .


 مثلا دیشب من گفتم که دوستان گزارشها وروایتهای شان را درمورد آقای جاوید برای من چه بد و چه خوب روان نمایند، باوردارید که آن قدرنوشته و کامنت و پیام درمورد زندگی خصوصی افراد بخصوص جناب جاوید ارسال شده است که نپرس، دلیلش همان جذابیت خصوصیات زندگی افراد است و چرا ما درطول روز این قدر به یخ افراد می چسپیم و غیبت فراوان می کنیم. برخی گفته اند که غیبت و گوشت خوک خر دن نیست این کنجکاوی در حوزه علم رجال است. 


بخش بزرگی ازخاطرات و بیوگرافی آدمهای مهم، درتاریخ رفتن به همان ابعاد زندگی خصوصی آدمها است من با توجه با حجم کامنت ها وپیامها به این جمع بندی دست یافتم که اگر بنا شود من تنها همین پیامهای راست و دروغ را بیاورم و روی هر کدام مکث و تاملی داشته باشیم می دانید چه خواهد شد. افتضاح به تمام معنا و بقول رفیق نیچه رهبران و جناب جاوید بد رقم افتضاح و فضیحت به بار آورده است. آن وقت باید بگوییم ما شرح ماجراهای جنسی و سکسی راشرح می دهیم این مساله بدون واکنش نمی ماند جاوید هم به دنبال همین گونه مسایل می رود نتیجه این می شود که رهبران حزب درزندگی خود هیچ کاری نکرده و فضیحت کارنامه آنها بوده است درحالیکه این جفایی بسیار بزرگ و اهانت به مقام شامخ رهبران سیاسی کشوراست خواهش می کنم این گونه درخواست ها را از من نداشته باشند. 


درست به همین خاطر از شرح ماجرای مرتبط به اخلاقیات صرف نظر می کنم. به من چه مربوط که فلانی عیاش بوده و عمرش را از عنفوان جوانی تا حدی پیری به این گونه امور گذارانده است البته شاید غیرممکن باشد گاهگاهی درچهارچوب رعایت ادب و اخلاق تماس گرفته می شود اما بنیاد نوشته ، هرگز شرح و روایت این گونه کارها نیست. اما ابعاد دیگر زندگی افراد و رهبران نباید درحاشه گذاشته شود مثلا مساله ثروت و سرمایه ، فتوای های جنگ و سازماندهی جنگهای داخلی تکفیر و تفسیق رهبران حزب رقیب و صدها مساله ازاین دست را نمی توانیم مغفول نگهداریم و تاحدی امکان شرح می دهیم بعنوان نمونه وقتی که آقای سرورجوادی برعلیه جاوید می نویسد که وی نوجوان بود و درهمان سن سال آقای جاوید و جید را و.. را با بهترین شکل شمایل درورس محل قیادت شورای اتفاق درسالهای شصت می بیند آقای جواد از عموی بزگوارش حضرت آیه الله فاضل ورسی درمورد خوش سیماهای مهمان می پرسد و بعد آیه الله فاضل از برنامه های آقای جاوید که عمدتا جنگ علیه سازمان نصر باشد را شر ح می دهد اما جاوید نفس حضورشان را که آقای جوادی به آن اشاره کرده است را تایید می کند اما برنامه های که علیه سازمان نصر و هماهنگی با شورای اتفاق برای سرکوب نصریها که تکفیر شده است را انکار می کند. 


پرسش اساسی همین است که جناب آقای جاوید درصورت که پدر بی گناه مزاری تنها به جرم اینکه فرزند عبدالعلی عضورهبری سازمان نصراست و به آن وضع فجیع توسط حز ب شما با تعداد ازاعضای خانواده شان به شهاد می رسد، حال چه گونه ممکن است که شما با جناب جید نه بل با دوست دیگر تان به ورس رفته اید و هیچ حرفی درمورد سازمان نصری که بنیاد شما را تهدید می کند و اختلافات عمیق ایدلوژیک با شما دارد، اصلا چیزی نگفته باشید و بگویید که آقای جوادی دروغ می گوید حافظه ندارد. نه جناب آقای جاوید والله باالله و به قران خدا سفر تان به ورس در مقر شورای اتفاق با برنامه ضد نصر و مبارزه باین سازمان بوده است چران انکار می کنید و بگویید که ما به دلیل همفکری و هم ایمانی با شورای اتفاق اینی برنامه های جنگی علیه نصرکافر و نصرانی را داشتیم. .


 درباب ثروت که ازخود شروع نمایم یکی از تفاوتهای بنیادی من و جناب جاوید، همین است ایشان تمامی اثارش را با رنگهای گونا گون چاپ کرده اند و لی من این نوشته ها را تنها دروبلاگ خود گذاشته ام. " حدیث خاطرات " درپانصد صحفه وتا نشست بن . "حکایت های فتیخان" روایت ممتد از فرهنگ زندگی و عنعنه های اجتماعی ششصد صفحه و ناتمام. کتاب " اسرار آفرینش" در چهار صد بیست صفحه. " انسان ، علم و ایمان" درسیصد صفحه و البته صدها وشاید هزار صفحه مقاله و ده ها مصاحبه درامور ملی و بین المللی را نوشته ام. من اگر آدمی پول داری مثل جاوید بودم همه این اثار را با رنگهای مختلف چاپ می کردم و می گفتم این هم مدارک و مدارج علم و دانایی من و آن قدر فیسبوکی اش می کردم که به گفته مرید نیچه همه" قیچ "می ماند. 


می دانید که نمی توانم درحال حاضر منم همین صفحات مجازی فیسبوک ، تویتر، وبلاگ و وبسایت که البته وبسایتم به رحمت خدا با تمام دار و ندارش پیوست این متوفا دو دلیل داشت یکی اشتغالات بیش از حد من و دیگری بازهم همان مساله مالی است به اولادم دربیرون سپردم که مواظب وبسایتم باشید حسابش را درموقع و زمانش تادیه نمایید که بچه گی کرد و نکرد و ازدستم بیرون شد. چندی پیش مقامات گوگل می گفتند که ممکن با پیشرفت حیرت انگیز علم و تکنوژی ، ابزار قدیمی که ما داریم ازکار به افتد و ابزار جدید روی کار بیاید آنها این احتمال و نگرانی را ابراز داشتند که ممکن است جهان وارد به قبرستان اطلاعاتی شود. لذا توصیه می کنم که نویسندگان پولدار نوشته های شان را تبدیل به کاغذ و کتاب نمایند و مثل من که دراثربی بضاعتی همه اش را به تکنولوژی واگذارکرده ام نباشد.


 تفاوت من و آقای جاوید یکی همین است که وی مرد پولدار و من آس پاسم. حالا بحث پولداری و ناداری پیش آمد باید درمورد شهید مزاری و دیگر دوستان و رهبران دوحزب کمی حرف بزنم این هم شامل حوزه خصوصی می شود زیرا که پول از خصوصی اسرار رهبران سیاسی جامعه ا فغانی است. آنها ممکن است شهامت ابراز هرچیزی را داشته باشند ولی هرگز و ابدا شهامت اعلام داشتن سرمایه های گرد آوردی شده شان را ندارند و اگر گاهگاهی گفته اند که مبلغ ده هزارا یورو دربانک آلمانی را دارد باور نکنید. اینها اسرار فاش ناشدنی است.


 اما هیچ شکی نداشته باشید که بی نقد نستند و پولهای زیادی دارد. یک دیپلمات خارجی به من می گفت که طبقاتی ترین جامعه درجهان یکی همین افغانستان شما است گروهی چنان ثروت و سرمایه دارند که با میلیاردرهای ما، دست پنجه نرم می کنند و اما اکثریت قاطع مردم شما گرسنه و گداهای سرخیابان هستند. ما درسازمان نصر افغانستان اگر نگاهی به یاندازیم و به رهبران حرکت اسلامی و وحدت اسلامی نظری درمورد زندگی خصوصی شان درعرصه سرمایه و فقر داشته باشیم باید اذعان نماییم و من سوگند جلاله یاد می کنم به قول رفیق نیچه به قرعان خدا، فقیرترین آدم درسازمان نصر و بعد حزب وحدت ، شهید مزار ی بود وی به تمام معنا لاس و پاس به لحاظ پول و پیسه بود . 


آقای جاوید که خود را دشمن مزاری اعلام داشته ، هرخوبی مزاری را اگر منکر شود و وی را منبع شر وفساد درنوشته های خود معرفی نماید اما هرگز نمی تواند این مساله انکار نماید که مزاری فقیر بود. دومین شخص اگر شکسته نفسی گفته نشود، خودم هستم یعنی درفقر و ناداری، زنده باد خودم البته ازگرسنه گی نمرده ام ولی باور کنید که آدمی فقیر و بی پولی هستم یک روز درطلوع با کسی که قرا ر بود با هم میز داشته باشیم و اصلا وی را نمی شناختم و ندیده بودم ، یک بار ه گفت: شما هیچی ندارید گفتم یعنی چه هیچی ندارم گفت می آدمهای پول دار و بی پول را از رفتار و کردارش می شناسم وی تاکید کرد من می توانم بگویم که تو حتا درکابل خانه نداری و فکر نمی کنم درآینده پولدار شوی. من از غیب گویی این هم میز خود " قیچ "ماندم .


و سومین عضوی شورای رهبری سازمان نصر ( 1358 – 1369 ) جناب استاد ناطقی شفایی است. و بعد به ترتیب استاد سید عباس حکیم ، استاد عزیزالله شفق است . جالب است استاد شفق که درحال حاضر بعداز 13 سال به کابل آمده ایشان مقیم کشور استرالیا است. استاد شفق دراولین سخنرانی خود یکی از دلایل عمده و اساسی برا ی مهاجرت شان را به استرالیا، فقر و تنگ دستی دانیست ایشان دراسترالیا هم پناهنده سیاسی و هم اقتصای است. اما رهبران حرکت اسلامی ازجمله شخص جاوید، ازرهبران فقیر و گرسنه حرکت اسلامی نیست درمقایسه بین نصر وحرکت، نشان داده شده است که رهبران حرکت به مراتب از رهبران نصر و وحدت پولدار ترهستند گفتم که میزان ثروت شان از اسرارابدی است مثلا سرمایه رهبران مثل استاد سیاف ، دوستم مارشال فهیم را کی می تواند ، اگر کسی میزان آن را بیان نماید، درصداقت وی شک داشته باشید.


 دریک نشست درمورد فساد درافغانستان، این مساله طرح شد که میزان پیداکردن ثروت رهبران افغانستان کارهیچ سازمان استخباراتی نیست یعنی حتا کارحضرت فیل هم نیست. درسیزده سال حکومت کرزی فاسد ترین دولت دنیا شناخته شدیم این فساد را چه مزدوج و مختلط بومی و خارجی و چه مستقل رهبران حکومت افغانستان داشته اند. ما درافغانستان مفسدان مریخی نداریم مفسدان همه شان افغانی اند.


سازمان سیگار تنها از حیف میل 720 میلیون دالر دروزارت معارف و مدارس خیالی گزارش می دهد اما فکر می کنید آقای ورد ک قبول می کند که دروزارتش چنین حیف میلی صورت گرفته باشد هرگز. به همین علت می گویم که شما میزان ثروت را نمی توانید به دست آورید من گفتم که جاوید پولدار است که هست. اما میزان پولداری اش را خودش می داند و خدایش آیه الله محسنی رهبرحرکت اسلامی یکی ازپولدار ترین رهبران مذهبی و سیاسی افغانستان شناخت شده است. خبرنگار فرانسه سه سال پیش گزارشی از کابل از جمله از مدرسه عظیم و بی نظیر خاتم النبیین " ص" را تهیه و منتشرکرد و می گفت وقت وارد این مدرسه و تشکیلات عریض و طویل آن می شوید فکر می کنید که اصلا و ابدا درافغانستان نستید.این به برکت پول است حال ازکجا کرده این هم ازجمله اسرارکاینا است. 


یکی دیگراز رهبران حرکت اسلامی سید حسین انوری است ایشان هم یکی از پولدار ترین رهبران حرکت اسلامی است که ماجرای زمینهای شان مدتی بحث رسانه ای شد. صادق مدبر از فرماندهان بسیار معتبر حرکت اسلامی و حالا رهبرحزب انسجام، هم شخص متمول باید باشد البته داکتر مدبر هر چه دارد به برکت حکومت رییس جمهورکرزی است. هدف ازاین گونه یاد داشت ها این است که درنتیجه گیری گفته شود که رهبران حرکت اسلامی به مراتب پولدار تر از رهبران سازمان نصر وحزب وحد هستند و به همین دلیل آقای جاوید هم که حالا بد رقم مورخ شده و کتابهایش را به صورت رنگارنگ بیرون می دهد، نشانه پولدار بودن ایشان است. سفرجاوید به خارج و پناهندگی سیاسی شان با سفر استاد عزیزالله شفق، بسیار متفاوت است هردو از رهبران شاخص دو حزب نصر و حرکت هستند اما یکی به دلیل فقر و ناداری به خارج می رود و دیگری به گفته نویسنده مقاله " ایدز" به دلیل درمان و مریضی لاعلاج. ... این بحث حوزه خصوصی و مواصفات رهبران دوحزب وحدت وحرکت هم چنان ادامه دارد......

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo