X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

نگاه درونی و بیرونی- ۴-

1395/03/14 ساعت 09:48 ب.ظ

نگاه درونی و بیرونی -۴-


هند و پاکستان


هردو کشور همسایه و نسبت بیرونی با افغانستان دارند. اما یکی برای زندگی و سازندگی افغانستان گام برداشته و اقدام کرده است و دیگری موج سواران انتحاری را بارویاها و اوهام کاذب حور و غلمان به جان مردم افغانستان فرستاده است. هند کشور بیرونی مستقل و غیر مسلمان هست و تاحالا میزان کمکهایش به مردم افغانستان بالای دو میلیارد دالر شده است اما پاکستان که کشور مسلمان و برادر دینی افغانستان است چه کرده است؟ هر آنچه کشتار و انتحار جنایت و ویرانی ماتم و سرگردانی داریم  ریشه اش به پاکستان بر می گردد. هند برای مردم افغانستان پارلمان خانه ملت و نماد دموکراسی ساخته است و با گنبد طلایی شور و شادی ایجاد کرده است اما پاکستان طالبان دیوانه و مست انتحاری را اعزام داشته که جاده هارا ببندند و مسافران را دزدی نمایند و آدم هارا مثل حیوان ذبح کنند. هند حالا بند سلما را درهرات افتتاح می کند صدر اعظم آن هندوی آتش پرست است ولی بحکم انسانیت و همسایه گی و با اغماض از ستمهای تاریخی امرای افغانستان در حق هند، بند سلما را افتتاح می کند. پاکستان باید ازشرم فروریزد که صدر اعظم هند در میان شور و هلهله هراتیان و تمام مردم افغانستان بند آبی مهم و تاریخی را همراه بارییس جمهور افغانستان افتتاح می کند. این بند  ۷۵هزار زمین را زیر آب می برد و رونق کم نذیری در عرصه زراعت و زندگی مردم را فراهم می کند و در کنار آن ۴۲ می گاوات برق برای نور و روشنایی به خانه و کار خانه مردم می فرستد. هند در عرصه های دیگر مثل زراعت، مثل سدهای آبی، مثل شفاخانه و سرک و ده ها پروژه خدمات رسانی و زندگی و سازندگی برنامه و هزینه دارد اما پاکستان در طی این سالها شبکه های مرگ مثل شبکه حقانی، شورای کویته، شورای های مرگ دیگر مثل شورای پیشاور و شورای و زیرستان شمالی درست کرده است و هر روزملاها را جمع و برای مردم رهبران مرگ انتحار تعیین می کند. گفتم که هند یک کشور بیرونی و مستقل است و غیر مسلمان اما پاکستان یک کشور مسلمان و همسایه است نگاه ما به هردو کشور بیرونی هست اما با همان تفاوتهای که بر شمردیم. نگاه به پاکستان در حدی مارا درمانده مستاصل و نا امید ساخته که آروزو می کنیم ای کاش همسایه ما بجای چند کشور مسلمان، چند کشور غیر مسلمان از نوع هند می بود و قطعا روزگار ما غیر از این بود اما خوب پاکستان و هند دو کشور همسایه غیر قابل تغییر تا ابد هستند و هردو کشور نسبتش بما خارجی و بیرونی هست اما این کجا و آن کجا. میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. دانه فلفل سیاه خال محبوبان سیاه هردو جانکاه است اما این کجا و آن کجا. 


دهشت افگنان "امت واحده" اند


مطالعات روی دهشت افگنان نشان داده است که تروریستها علیرغم تنوع و تکثر ، متحد و یک پارچه هستند دلیل انسجام و اتحاد همان بافت و نگاه درونی این گروه ها می باشد. تروریستها خودی و خویشاوندی اعتقادی و ایده لوژیک دارند آنها غیریت و ضدیت با هم دیگر ندارند همه پیروی دیانت نقلی و متصلب ابن تیمیه و سلفی هستند. تروریستها هیچ اجتهاد و قراات دیگری را قبول ندارند و تنها خودرا مسلمان واقعی می دانند از نظر تروریستهای داعش، القاعده و طالبان افغانی و پاکستانی و بوکوحرام الشباب، انصارالشریعه و انصار بیت المقدس در شمال افریقا، سایر فرقه های اسلامی کافر و مرتد و اهل فدیه و جزیه هستند و در صورت تسلط و سلطه بر سرزمینهای شان ، زنان و دختران را کنیز و به بردگی جنسی می برند درست کارهای که داعش در حق ایزدیها در عراق و بوکوحرام درنجیریه انجام دادند. امروز مقامات ناتو هم خبر دادند که طالبان و القاعده روی طرح مشترک در افغانستان کار می کنند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله از این واقعیت پر بر داشت که دلایل زیادی بدست دارد که گروهای تروریستی با هم روابط مستحکمی را ایجاد کرده اند. این گفتن ندارد طالبان تنها به دلیل همان خویشاوندی فکری با القاعده حاضرشد که امارت را به بازد اما اسامه و القاعده را نه. فرقه های آدم کش خودیت انکار ناپذیر دارند و آنها ملت و امت واحده و یگانه هستند دلیل یگانگی شان همان نگاه اعتقادی درونی هست. پرسش اینکه چرا بین خود در گیر می شود مثلا القاعده با داعش می جنگد جبهه النصره و دولت اسلامی داعش بسیار بیرحمانه هم دیگر را کشته اند و می کشند در ننگرهار ده ها نفر از طالبان توسط داعش روی مینها گذاشته شد و منفجر ساخته شد. این البته واضح است که فرقه های مرگ حتا در باره اعضای تشکیلاتی خود نیز چنین رفتاری را داشته اند دو دلیل دارد یکی اینکه بی نهایت انحصار طلب و تمامیت خواه هستند داعش برای کشتن القاعده تنها یک دلیل دارد که تابع دولت اسلامی و خلافت داعشی باشد درست که ایدلوژی واحد هست اما در عمل باید همه از خلیفه ابو بکر البغدادی اطاعت و تبعیت داشته باشد جهان اسلام تنها یک خلیفه دارد که اصل و نسب وی از قریش باشد البغدادی دارای چنین مواصفات گفته شده است آنها در تحلیل درونی راسیست و فاشیزم است و اصالت را به نسب و نژاد قریشی می دهند. سند و مجوز قتل درواقع همان تمرد و گریز از مرکز و بیعت با خلیفه هست و این در واقع یک نوع خروج از قلمرو حق و خلافت گفته شده است اما اینکه از تشکیلات خود فت و فراوان می کشد دلیل نیز همان خروج و خیانت به تشکیلات هست مثلا جاسوسی کرده در جنگ و کشتن برای تشکیلات سستی و کاهلی داشته همه اینها مجوز و سند مرگ شمرده می شود در حوزه محدود تر درونی این خط کشیهای خودی و غیر خودی را دارند اما در قلمروعام و تقابل با غیر خود، امت واحده هستند. القاعده امارت طالبان را درافغانستان قبول کرد و ملاعمر امیر المومنین شد و الا همان منازعه شام و عراق را با هم داشتند. 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo