;کشکول ناطق دوم

1395/12/27 ساعت 10:31 ب.ظ

https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yB/r/-pz5JhcNQ9P.png

مسخره در ادامه مذاکرات دو جانبه ، سه جانبه، چهار جانبه حالا مذاکرات شش جانبه صلح افغانستان در مسکو شروع شده است و می روم که بحث مسخره داشته باشیم. نقد و نظر


February 15 at 7:21pm
 · 

https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yB/r/-pz5JhcNQ9P.png

جنرال نیکلسون گفته است مداخلات روسها اوضاع افغانستان را پیچیده کرده است. سناتور میکین لی هم گفته است روسها در حال توسعه نفوذ شان در افغانستان است. نقد و نظر


February 16 at 4:13pm
 · 

https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yB/r/-pz5JhcNQ9P.png

بهترین مهندس غیرت به من گفت منار شهید مزاری درکابل نسبت به دیگر مناره ها بهترین است و در آستانه سالگرد شهادت از تصویر بزرگ کاشی کاری رهبر شهید باحضور استاد محقق پرده بر داری شد. نقد و نظر


February 16 at 6:23pm
 · 

https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yB/r/-pz5JhcNQ9P.png

گره که با دست باز شود احتیاج به دندان نیست. تاریخ و سیاست در افغانستان این بوده که سیاست مداران بجای دست، گره را با دندان باز کرده اند. نقد و نظر


February 17 at 12:11pm
 · 

تا وقتیکه دولتهای اسلامی با هم رفیق نشوند و اعتماد و احترام متقابل نداشته باشند، سرزمینهای شان جغرافیای مرگ هستند. نقد و نظر


February 17 at 10:23pm
 · 

https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yB/r/-pz5JhcNQ9P.png

تروریستها قاتل و جنایتکار هستند. دولتهای با زبان جنایت و قتل باهم گپ نزنند. نقد و نظر


February 18 at 5:10pm
 · 

https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yB/r/-pz5JhcNQ9P.png

باپول 
میتوان ساعت خرید، ولى زمان نه .
 
میتوان مقام خرید، ولى احترام نه .
 
میتوان کتاب خرید، ولى دانش نه .
 
میتوان رختخواب خرید، ولی خواب راحت نه.
 
میتوان قلب را خرید، اما عشق را نه 
 از صفحه " تاج"


February 18 at 6:53pm
 · 

https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yB/r/-pz5JhcNQ9P.png

دانش و دانایی خالق همه امور است. با جهل نادانی و احساسات بی تدبیری کسی بجای نرسیده است. نقد و نظر


February 18 at 9:35pm
 · 

https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yB/r/-pz5JhcNQ9P.png

گرفتاری ما در گیج و گنگسی ما است تازه از خواب بیدار شده ایم اما هنوز بصورت کامل عیار نشده ایم و سر بسر می خوریم و گاهی هم به زمین. نقد و نظر


February 18 at 11:38pm
 · 

https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yB/r/-pz5JhcNQ9P.png

مشکلات ما ریشه در احساسات فربه تر از خرد ما دارد. نقد و نظر


February 19 at 9:52am
 · 

https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yB/r/-pz5JhcNQ9P.png

هر چیز جغرافیا دارد و محیط و سخن نیز جغرافیا دارد. کلام وقتی زیبا است که در جغرافیای خودش گفته شود. نقد و نظر


February 19 at 1:37pm
 · 

https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yB/r/-pz5JhcNQ9P.png

راه بسوی هدف وسیله لازم دارد و برای نیل به هدف باید وسیله را مجهز کرد تا مسافران هدف در راه نمانند و تلف نشوند. نقد و نظر


February 19 at 2:40pm
 · 

https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yB/r/-pz5JhcNQ9P.png

هدف وسیله را توجیه می کند و یا نمی کند؟ نقد و نظر


February 19 at 3:58pm
 · 

https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yB/r/-pz5JhcNQ9P.png

هر پدیده ادبیات و نام نشان خاص خود را دارد. لزومی ندارد که شما برای او خط نشان تعیین نمایید. مثلا فکس را "دور نویس" و یا رادیو را "دبلی غژ" بنامید. نقد و نظر


Yesterday at 9:41am
 · 

https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yB/r/-pz5JhcNQ9P.png

مناقشه 
 مناقشه دو کشور همسایه "افغانستان و پاکستان" زخم ناسور و تاریخی است و حالا طرح شکایت مظلوم از ظالم به سازمان ملل رفته است. نقد و نظر


Yesterday at 9:50am
 · 

https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yB/r/-pz5JhcNQ9P.png

جنگ اوج جنون آدمی است. نقد و نظر


Yesterday at 11:34am
 · 

https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yB/r/-pz5JhcNQ9P.png

اعتماد 
 نخ ارتباطات در مناسبات جمعی " اعتماد" است امر که ما فاقد آن هستیم. نقد و نظر


20 hrs
 · 

https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yB/r/-pz5JhcNQ9P.png

مرام 
آدمی خلقتش بخاطر مرام بوده است. شهداء دشت بلا سال 61 هجری و شهداء حوت 13733 مرام داشتند و آدم قربان انسانهای با مرام.


6 hrs
 · 

https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yB/r/-pz5JhcNQ9P.png

مسافران حوت 73 
 سفر و حرکت اصل جوهری در آفرینش است و ابدی. هرروز هرماه و هر سال مسافر داریم و حالا زمان سفر و شهادت مسافران حوت 73 است و همه باهم عزیمت شان را گرامی می داریم. نقد و نظر


5 hrs
 · 

https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yB/r/-pz5JhcNQ9P.png

عدالت 
عدالت پایه وحدت است " وحدت اجتماعی و وحدت ملی" بدون
  عدالت و حقوق شهروندی ، دروغ و میکانیکی است. نقد و  نظر


February 21 at 3:02pm
 · 

https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yB/r/-pz5JhcNQ9P.png

محل نزاع 
 برای اینکه ارباب بمانی و منافع داشته باشی "محل نزاع" ایجاد کن و جهان اسلام محل نزاع قدرتهای بزرگ است. نقد و نظر


February 21 at 9:10pm
 · 

https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yB/r/-pz5JhcNQ9P.png

هرکی بخود نازد 
 سلیمان نبی در کنار جوی نگاهش به کرمی افتاد و از فرط حقارت کرم گفت خدایا این را براى چه آفریدی؟ خداوند ندا در داد و گفت همان کرم از من می پرسد که این سلیمان را برای چه آفریدی و به چه دردی می خورد ؟. نقد و نظر


February 22 at 11:07am
 · 

https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yB/r/-pz5JhcNQ9P.png

تعلقات 
انسان بر خلاف دیگر موجودات، در حال زندگی می کند اما تعلقاتش معطوف به گذشته و آینده است.
 " پ.ن مثلا به تاریخ پنج هزار ساله افتخار می کند."


February 22 at 4:10pm
 · 

https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yB/r/-pz5JhcNQ9P.png

منسوب به ناپلون : لشکر "خرگوش" که فر مانده اش "شیر " باشد ، بهتر از لشکر" شیر" است که فرمانده اش "خرگوش" باشد. نقد و نظر


February 22 at 5:56pm
 · 

https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yB/r/-pz5JhcNQ9P.png

راسیزم :
غرب خردگرا، شرق  عاطفی و احساساتی  و اما سیاه اهل رقص و موسیقی است. نقد و نظر


February 22 at 8:20pm
 · 

https://www.facebook.com/rsrc.php/v3/yB/r/-pz5JhcNQ9P.png

احیای هویت 
 فردوسی با خلق اسطوره رستم و سهراب عجم زنده کرد و ما هم با اسطوره مزاری و یاران " احیای هویت" می کنیم.


del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo